Eerste college 9 februari: Vader

Het eerste college zal vooral over mijn vader gaan en ondermeer over zijn leermeester Gerardus van der Leeuw. Na ieder college ga ik in gesprek met een gast en/of met het publiek.

Ik ben vereerd bekend te mogen maken dat Henk van Os oud-directeur van het Rijksmuseum mijn gast zal zijn van het eerste college. Henk is net als ik een domineeszoon en dus zal ons gesprek zich toespitsen op de vraag: Welke invloed hebben onze vaders op ons denken, doen en laten gehad?