• delen:

04 December 2015, 11:00 uur

College Democratie

UvA - Theaterwetenschap, Amsterdam

De media vertegenwoordigen een macht waarvan in de tijd dat De Montesqieu zijn trias politica formuleerde nog geen sprake was. De taak van de media is een democratie te begeleiden in kritisch informatieve zin. Maar om minder nobele redenen frustreren ze ook vaak het democratisch systeem en maken regeren onmogelijk. Is de trias politica nog wel de juiste formule om een democratie te laten functioneren? Met David van Reybrouck, Pieter Hilhorst en Gerdi Verbeet  College

Bijzonderheden

Uitsluitend toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven