Medische Ethiek

Vraagstelling Freek

De eerste en laatste levensjaren van de mens vergen de meeste zorg en roepen ook de meeste vragen op. Zoals: moeten we tot in den treuren door behandelen of wanneer wordt een kind een proefkonijn? De moderne techniek stelt de artsen in staat tot veel, maar is dat nog menselijk en wenselijk. Kortom: moeten we willen wat we kunnen?


2 oktober 2015 – Medische ethiek college (ochtend, geheel)


2 oktober 2015 – Medische ethiek workshop (middag, geheel)

Gastsprekers

 • Sidekick: dr. Ghislaine van Thiel, medisch ethicus, UMC Utrecht
 • prof. dr. Marcel Levi, Internist, voorzitter RvB en decaan Faculteit Geneeskunde UvA
 • dr. Thomas Nys, docent filosofie aan de UvA
 • dr. Roos de Jonge, ervaringsdeskundige

Teksten en bronnen

Teksten Freek de Jonge
Nu het nog kan
Nu het nog kan, wil ik je verhalen horen
Weten wat je weggegooid hebt, wat bewaard
Ik wil weten waar je vader voor het eerst ontmoet hebt
Wanneer je me verwekt hebt, hoe gebaard
Heb ik veel gehuild als kind, wat ik vergeten ben als man
En nu weer wil weten nu het nog kan
Nu het nog kan, wil ik je meer omhelzen
Weer terug verlangen naar je warme schoot
Je troosten met van jou geleerde woorden
De laatste angst wegnemen voor de dood
Ik zou je vaker moeten voeren met kleine hapjes liefde
En dan met je huilen, moeder nu het nog kan
Nu het nog kan, moet ik je in mijn armen sluiten
Lief doen als norm, leeft uit schaamte, schuld
Want die volmaakte baby werd die iemand met gebreken
Vooral een gebrek aan geduld ik wil nog graag even, even je zoon zijn
Je hand vasthouden, houden van
Kind zijn mamma, mamma zeggen nu het nog kan
O ja, ik weet best what ik allemaal zou moeten
Maar mam, het komt er niet zo van
Nu sta ik weer de blits te maken in Paradiso
In plaats van naar jou toe te komen, nu het nog kan
En jij mamma, ben je te oud aan het worden
Ben je misschien te bang, zwijg je in plaats van los te barsten, nu
Vogelvrij
Ze loopt gearmd met haar vriendin
Te zoeken in de vreemde stad
Het adres is haast onleesbaar
Op de brief die ze uiteindelijk heeft gehad
Ze draait zich om als haar vriendin
De weg vraagt aan de dienstdoende agent
Ze is bang dat hij haar doorheeft
Bang dat ze door iemand wordt herkend.

Ze is vierentwintig
Maar heeft de angsten van een kind
Ze is stout geweest
En iedereen mag zeggen wat hij er van vindt
Ze kende hem vier dagen
Ze waren allebei alleen
Nu is ze vogelvrij
Ze is onteerd
Ze is van iedereen

Het staat op achtendertig plaatsen in de bijbel
Het is een slachthuis en het doet ontzettend pijn
Denk aan de vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen
En je moet flink gelovig dankbaar zijn
Het is een schuld die je nooit meer kunt betalen
Je doet je ouders onnoemelijk veel verdriet
Je mag het leven van het leven niet bepalen
Dat mag je niet dan kan je niet dat doe je niet

Als de zuster haar komt halen
Moet ze overgeven op de gang
Degene die het op komt ruimen
Kokhalst vriendelijk wees maar niet bang
Een uur daarna staat ze op straat
Ze kan opnieuw beginnen zonder pijn
En een jongen op een brommer roept
Ga je mee schat ik zal voorzichtig zijn

Monoloog van de dementerende man
volgt.

Vragen van studenten

Vragen en stellingen College Medische Ethiek, 2 oktober 2015

 • Moeten we ons bij het opstellen van medische wetten als samenleving laten sturen door ons geweten of door rationele overwegingen?
 • In hoeverre kan iemand oordelen over de situatie en de gevolgen van een ander?
 • Wie bepaalt wat de medische ethiek moet zijn?
 • Is de medische ethiek volledig vrij van economische belangen?
 • De technologie naar DNA creëert een mens die universeel is waardoor er geen sprake is meer van verschillende ‘soorten’ mens.
 • Als mens ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, maar ook de overheid en de werkgevers hebben verantwoordelijkheden op dat gebied. In hoeverre moet een werkgever invloed uitoefenen op de gezondheid van een mens.
 • In hoeverre moeten bestaande normen en waarden opzijgezet worden voor nieuwe ontwikkelingen in de medische wereld?
 • Is een kind volgroeid genoeg om over euthanasie te mogen beslissen (en/of wanneer zou iemand (een kind) zelf mogen beslissen wanneer euthanasie een optie is).
 • Is een creatie van de perfecte mens een doel waar we naar moeten streven, of horen ziektes bij het leven.
 • In hoeverre ligt de verantwoordelijkheid van genezing en leven bij de artsen en welk gedeelte bij de mens zelf?
 • Wordt de hoop van mensen ingecalculeerd bij het stopzetten van een behandeling?
 • Wordt er eerder gekeken naar de slagingskans van een operatie of eerder naar de persoonlijke omstandigheden bij het kiezen uit verschillende patiënten die dezelfde operatie moeten krijgen?
 • Is euthanasie bij ongeneeslijk zieke kinderen bespreekbaar en wie beslist over het leven van het kind?
 • Moeten we de medische technieken geen halt toe roepen om de menselijkheid te waarborgen en de creatie van de perfecte mens tegen te gaan?
 • Zijn de ethische codes en beginselen van de huidige medici wel voldoende toereikend voor een aankomende golf van medische ontwikkelingen?
 • Moeten kostbare medicijnen worden betaald als een patiënt zich niet aan de adviezen houdt?
 • Kan de maatschappij inenting verplicht stellen aan mensen die er wegens geloofsovertuigingen op tegen zijn, en aan hun kinderen?

Voorgaande colleges & workshops

Vr - 02 Okt 2015 UvA - AMC , Amsterdam
Vr - 02 Okt 2015 UvA - AMC , Amsterdam

Geef een reactie